violon baroque

Manteniment dels arquets

Alguns dels preus de manteniment de l'arquet.

Arquets Encerdar l’ arc Cuir
Violí
Viola

Cerdes blanques de MONGOLIA-DELUXE

50 €

15 €

Violoncel

Cerdes blanques de MONGOLIA-DELUXE

55 €

15 €

Contrabaix

Cerdes blanques o negres

60 €

18 €


Respecte a la restauració, prefereixo veure l’ arc abans de fer una estimació.